Att lyssna, förstå och se utanför ramarna och det som inte ögat visar